Neden Geri Dönüşüm
 
Hurda Teşvik Paketi
 
Geri Dönüşüm Nedir?
 
Katı atık miktarı 14 milyonu buldu
 
Türkiye' de ve Dünya’ da Geri Dönüşümün Faydaları
 
Geri Dönüşüm
 
İnşaat Direği
 
Metal Ürünleri
 
Yeni Web Sitemiz
 
 
Türkiye' de ve Dünya’ da Geri Dönüşümün Faydaları
Türkiye’deki kağıt-karton üretim miktarı 2000 yılı için 1.567.239 ton olup, bu miktar 1999 yılındaki imalatımız olan 1.354.000 ton üretimine göre % 16 artmıştır. Özel Sektör ve kamu kuruluşları üretim kapasite toplamı 2.116.500 ton olup, bu üretim ile kapasitesinin %65’i kullanılmış, ithalatta ise 2000 yılında büyük artış gerçekleşmiştir. 1999 yılına göre ithalatımız % 44.2 oranında artarak, 2000 yılında 1.285.877 tona ulaşmış, kağıt-karton ihracatımız ise 1999 yılına göre %19.6 oranında gerileyerek 65.396 tona düşmüştür..

Kağıt-karton tüketimi ise; 1999 yılı tüketim miktarı 2.213.973 ton’a göre %23.4 artış gerçekleşerek, 2000 yılında 2.736.953 ton, kişi başı tüketim miktarı ise 1999 yılına göre 7,5 kg. artışla 41.9 kg.a yükselmiştir. Avrupa ortalaması ise 102 kg. civarındadır.

Atık kağıt yönünden baktığımızda ise, kullanım 1996 yılında 638.000 ton, 1997 yılında 797.000 ton, 1999 yılında 760.000 ton, 1999 yılında 847.000, 2000 yılında ise 1.050.000 ton’a yükseldiğini, bir başka ifade ile de atık kağıt tüketiminin arttığını görmekteyiz.

Kullanım miktarı gün geçtikçe artan atık kağıdın yurt içersinde toplanan miktarı ise 2000 yılında 987.518 ton olarak gerçekleşmiştir. Bu da 2000 yılı için % 36’lık bir geri dönüş oranına tekabül etmektedir.

Görüldüğü gibi, atık kağıt ülkemiz için çok değerli bir hammadde kaynağı olup, toplama oranının da ihtiyaca paralel olarak ilk aşamada en azından % 45 seviyesine yükselmesi gerekmektedir. Üretilen kağıt-kartonun bir kısmının geri kazanılması mümkün olmadığı göz önüne alınırsa 2/3’lük geri dönüş oranı (%65) en yüksek verim olarak kabul edilmelidir. Genellikle %40-50 oranı oldukça iyi bir değerlendirme sayılmaktadır. Örnek vermek gerekirse, 1999 yılı verilerine göre Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde Avusturya %79.6, Hollanda %78.0, İsveç %62.7 ortalama ile en yüksek geri dönüş oranına sahip ülkelerdir. Ancak, atık kağıt toplama oranının yüksekliği ile birlikte asıl önemli olan toplanan kağıdın kaliteli olmasıdır. Atık kağıt kalitesinin iyileştirilmesi ve kullanım alanlarının arttırılması, ülke ekonomisi bakımından kaçınılmazdır.

Dünya kağıt-karton üretimi 1999 yılı verilerine göre 315.712.000 ton ve selüloz üretimi ise 179.129.000 ton’dur. Aynı dönem Ülkemiz kağıt-karton üretimi 1.350.799 ton ve selüloz üretimi ise 333.540 ton’ dur. Dünya sıralamasında; Kağıt-karton üretiminde 28., selüloz üretiminde 32., toplam kağıt-karton tüketiminde ise 57. sıradayız. Bu rakamlar, Türkiye'nin net kağıt-karton sanayinin büyümesine açık bir ülke olduğu gibi, kağıt-karton ithal eden bir ülke konumunu da ortaya koyuyor.

TOPlist
Kayseri Hafriyat